Usluga KARDIOLOGIJE na Klinici Varis

Usluga KARDIOLOGIJE na Klinici Varis

Na našoj klinici pod kardiološkim pregledom se podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskutativni pregled pluća i opšti internistički pregled, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje labaratorijskih analiza dijagnostičkih procedura iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoza i lečenje.

Iz oblasti kardiologije Vam nudimo usluge:

  • Elektorokardiografski zapis (EKG) je neinvazivno snimanje elektične aktivnosti srca. Pokazuje srčanu frekvencu  i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu i većinu srčanih oštećenja;
  • Ultrazvučni pregled srca je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizualizaciju srčanih struktura;
  • 24časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska je neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vrmenskim intervalima uz pomoć malog prenosivog uređaja – holtera;
  • 24časovni ambulatorni monitoring EKGa je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć malog prenosivog uređaja – holtera;
  • Elektrokardiografski (EKG) monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta koji registruje preskakanja rada ili ubrzan srčani rad.