Doc. dr sci dr
PREDRAG SABLJAK

Doc. dr sci dr <br /> PREDRAG SABLJAK

RADNO ISKUSTVO:

 • 2017. KLINIKA VARIS Specijalna bolnica za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju.
  Prva hirurška klinika – Klinički centar Srbije, specijalista opšte hirurgije
  Docent na Katedri za hirurgiju – Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 • 2010. Prva hirurška klinika, Centar za hirurgiju jednjaka
  Klinika za digestivnu hirurgiju – Načelnik odeljenja za maline bolesti jednjaka i želuca
 • 1993. Klinika za digestivnu hirurgiju Prva Hirurška klinika u Centru za hirurgiju jednjaka.

Dr Sabljak intenzivno se bavi dijagnostikom i lečenjem malignih i benignih oboljenja jednjaka i želuca. Izvodi minimalno invazivne hirurške procedure (laparoskopija i torakoskopija). Pored toga, bavi se i lečenjem patološke gojaznosti endoskopskim putem (plasiranje intragastričnog balona za mršavljenje) i hirurškim putem (“sleeve” gastrektomija i gastrični “by pass”).

OBRAZOVANJE:

 • 2014. – Odbrana Doktorske disertacije na Medicinskom univerzitetu u Beogradu;
 • 2006. – Odbrana magistarske teze;
 • 1990. – Diplomirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

USAVRŠAVANJA:

Usavršavao se u više prestižnih centara iz oblasti hirurgije gornjeg digestivnog trakta , između ostalog u Sjedinjenim američkim Državama i Francuskoj.
Učestvovao kao autor i koautor u više od 90 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

UDRUŽENJA :

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • Hirurška sekcija Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • Udruženja kardiotorakalnih hirurga Srbije;
 • Udruženje endoskopskih hirurga srbije (UEHS);
 • Central Eastern association for the studies on Barrett esophagus (CEABE);
 • Europian society for deseases of esophagus (ESDE);
 • International society for deseases of esophagus (ISDE).