Dr VLADIMIR ŠLJUKIĆ

Dr VLADIMIR ŠLJUKIĆ

RADNO ISKUSTVO:

 • 2017. KLINIKA VARIS Specijalna bolnica za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju, Specijalista opšte hirurgije
 • Prva hirurška klinika – Klinički centar Srbije, specijalista opšte hirurgije
  Klinički asistent na Katedri za hirurgiju – Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 • 2007. Klinika za digestivnu hirurgiju Prva Hirurška klinika u Centru za hirurgiju jednjaka.

Dr Šljukić intenzivno se bavi dijagnostikom i lečenjem malignih i benignih oboljenja jednjaka i želuca. Izvodi minimalno invazivne hirurške procedure (laparoskopija i torakoskopija). Takodje se bavi i lečenjem patološke gojaznosti endoskopskim putem (plasiranje intragastričnog balona za mršavljenje) i hirurškim putem (“sleeve” gastrektomija i gastrični “by pass”).

OBRAZOVANJE:

 • 2005. – Diplomirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

USAVRŠAVANJA:

Usavršavao se u više prestižnih centara iz oblasti hirurgije gornjeg digestivnog trakta , između ostalog u Nemačkoj i Belgiji.
Učestvovao kao koautor u više od 15 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

UDRUŽENJA :

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • Hirurška sekcija Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • Udruženja kardiotorakalnih hirurga Srbije;
 • Udruženje endoskopskih hirurga srbije (UEHS);
 • Central Eastern association for the studies on Barrett esophagus (CEABE);
 • Europian society for deseases of esophagus (ESDE);
 • International society for deseases of esophagus (ISDE).