LJUBICA MRĐIĆ
Medicinska sestra

LJUBICA MRĐIĆ <br /> Medicinska sestra

RADNO ISKUSTVO:

 • Od 2018. KLINIKA VARIS – Medicinska sestra
  Rad na odeljenju, preoperativna priprema pacijenta, praćenje postoperativnog toka, otpust pacijenta iz bolnice. Praćenje pacijenata tokom boravka na klinici.
  Vođenje dokumentacije po protokolima.
 • 2010. – 2014. The Salam Center for Cardiac Surgery
  Sudan-Kardiohiruska bolnica Italijanske humanitarne organizacije “Emergency”
  Glavna medicicinska sestra intenzivne nege
  Odgovorna za svo nacionalno i internacionalno osoblje, organizaciju rada, edukaciju, odabir osoblja, higijenu, uvođenje protokola.
  Edukacija i nadgledanje rada medicinkih sestara u pedijatrijskoj i adultnoj intezivnoj nezi, kongenitalna kardiohirurgija hirurgija.
 • 2005.- 2010. Institut za Kardiovaskularne bolesti “Dedinje” – Medicinska sestra
  Poluintenzivna nega – preoperativna priprema adultnih pacijenata vaskularnih i kardiovaskularnih operacija i postoperativna nega pacijenatanakon operacija.
  Intenzivna nega-rad sa adultnim pacijentima nakon kardiohiruskih operacija i vaskularnih operacija.

OBRAZOVANJE:

 • 2007. Edukacija za Intenzivnu negu na kardiohirurgiji
 • 2005. CPR skola-Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 2002. Visoka zdravstvena skola strukovnih studija u Beogradu, smer strukovni terapeut, fizioterapeut – završna godina
 • 1998.- 2002. Srednja medicinska skola”Nadezda Petrovic” Zemun