ALEKSANDRA PEŠUT
ANESTETIČAR

ALEKSANDRA PEŠUT <br /> ANESTETIČAR

RADNO ISKUSTVO:

 • Od 2018. KLINIKA VARIS – Anestetičar
  Rad u opercionoj sali, priprema i održavanje kompletne anesteziološke opreme, asistiranje anesteziologu, vođenje medicinske dokumentacije.
 • 2002 -2018. Klinički centar Srbije – Anestetičar
 • 2005 – 2018. Centar za anesteziologiju i reanimatologiju / Urgentni centar
  Anestetičar u ambulanti reanimacije;
  Anestetičar u operacionoj sali (hirurgija, ortopedija, neurohirurgija, urologija, mikrohirurgija);
  Anestetičar u timu za transplataciju jetre od njegovog formiranja
 • 2002 – 2005. Klinički centar Srbije – Odeljenje opšte hirurgije Urgentnog Centra
  Rad na odeljenju i poluintezivnoj nezi;
  Praćenje monitoringa vitalnih parametara, preoperativna priprema pacijenta, praćenje postoperativnog toka, otpust pacijenta iz bolnice;
  Previjanje pacijenata, higijena pacijenata i medicinskih aparata, vođenje dokumentacije po protokolima.

OBRAZOVANJE:

 • 2017. Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija VISAN / završna godina
 • 2001. Srednja medicinska škola – Beograd

KONGRESI I KURSEVI:

 • Međunarodno učešće BLS, AED, I UINARS

ČLAN UDRUŽENJA:

 • Udruženja SMST, KMZST.