GLAVNA SESTRA BOLNICE
STANA ĐURIČANIN

GLAVNA SESTRA BOLNICE <br /> STANA ĐURIČANIN

RADNO ISKUSTVO:

 • Od 2017. KLINIKA VARIS – Glavna sestra bolnice
  Organizacija rada medicinskih sestara i higijeničara na klinici.
  Planiranje nabavke materijala.
  Rad u opercionoj sali, priprema i održavanje kompletne anesteziološke opreme, priprema pacijenata za anesteziju, asistiranje anesteziologu tokom trajanja operacija.
  Vodjenje medicinske dokumentacije.
 • 2014. -2017. Klinički centar Srbije
  Glavna sestra centra za anesteziologiju i reanimatilogiju KCS
  Organizacija rada na odeljenjima anestezije (nabavka, edukacija kadra).
 • 1996. – 2014. Klinički centar Srbije – Odeljenje anestezije u centru za endokrinu hirurgiju Glavna sestra odeljenja anestezije na Endokrinoj hirurgiji.
  Rad u opercionoj sali, priprema i održavanje kompletne anesteziološke opreme, priprema lekova za anesteziju, priprema i premedikacija pacijenta, asistiranje anesteziologu tokom operacija. Vodjenje medicinske dokumentacije. Organizacija rada medicinskog osoblja.
 • 1990. -1996. Urgentni centar – Anestetičar
  Anestetičar u ambulanti reanimacije i operacionoj sali (hirurgija, ortopedija, neurohirurgija,urologija, mikrohirurgija)
 • 1987. – 1990. Služba anestezije Urgentni centar
  Jedinica intenzivnog lečenja (neurohirurgija, politrauma, hirurgija).
  Prijem, praćenje kompletnog invazivnog monitiringa, praćenje pacijenata, učestvovanje u CPCR, praćenje medicinskih aparata i aktivno učešće u medicinskim intervencijama u okviru službe.
 • 1986. – 1987. Klinika za kardiohirurgiju – Odeljenska sestra
  Rad na odeljenju, preoperativna priprema pacijenta, praćenje postoperativnog toka, otpust pacijenta iz bolnice. Previjanje pacijenata, higijena pacijenata i medicinskih aparata, vodjenje dokumentacije po protokolima.

OBRAZOVANJE:

 • 2016. – Medicinski fakultet Beograd / Specijalističke strukovne studije za anestetičare – apsolvent
 • 1998. – Visoka škola zdravstvenih studia, Beograd.
 • 1993. – Peti stepen za anestetičare, Beograd.
 • 1984. – Srednja medicinska škola, Berane

KONGRESI I KURSEVI:

 • Predavač u organizaciji Udruženja Sestrinstvo;
 • Udruženje anestetičara.

ČLAN UDRUŽENJA:

 • Član uudruženja anestetičara;
 • Udruženja KMZST.

NAGRADE:

 • Dobitnik nagrade za rad „ Najbolja među najboljima“ – Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije / Klinički centar Srbije za 2013.godina;
 • Dobitnik nagrade za “Najbolja od najboljih” – Sinidikata medicinskih sestara i tehničara Srbije / Klinički centar Srbije 2019.godina.