VLADANKA SARAJLIĆ
ORGANIZACIONI DIREKTOR

VLADANKA SARAJLIĆ <br /> ORGANIZACIONI DIREKTOR

RADNO ISKUSTVO:

  • 2019. – KLINIKA VARIS – Organizacioni direktor, organizacija rada bolnice
  • 2017. – KLINIKA VARIS – Poslovni sekretar, Administrativni poslovi klinike, zakazivanje pregleda, evidencija faktura, saradnja sa gradskim i repubičkim institucijama, poslovna korespodencija, naplata, komunikacija sa dobavljačima, elektronska evidencija medicinskog otpada.
  • 2002. – 2017. Treća beogradska gimnazija, rad na budžetu zarada za zaposlene, vođenje baze podatka zaposlenih i učenika, aktivna saradnja sa gradskim i državnim institucijama, poslovna korespodencija, javne nabavke, organizacija proslava i skupova.

OBRAZOVANJE:

  • II ekonomska škola Beograd