Rekonstrukcija defekata nakon traume

Rekonstrukcija traumatskih defekata najbolje rezultate daje kada je u akutnoj fazi – tada se postižu najbolji estetski I funkcionalni rezultati.

Traumatski defekti su najčešći u području ekstremiteta, posebno donjih. U rekonstrukciji defekata nakon trauma koriste se različite operativne tehnike od aplikacija lokalnog tkiva, do mikrohiruških intervencija. U pojedinim slučajevima se uključuje I ortopedski hirurg.

Kako je ovakav vid rekonstrukcija načešći na ekstremitetima, akcenat prilikom rekonstrukcija se stavlja na funkcionalni koncept pa tek onda na estetski.