Rekonstrukcija nosa

Rekonstrukcija nosa je procedura kojom pribegavaju pacijenti sa parcijanim ili kompletnim defektima nosa, koje su se javile ili kao posledica trauma, posledica opekotina ili tumorske patologije.
Za rekonstrukciju nosa mogu se koristiti hrskavice rebra ili uha, lokalna tkiva, ali i udaljena tkiva koja se prebacuju na željeno mesto mikovaskularnim transferom.

KO SU KANDIDATI ZA REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU NOSA?

Kandidati za rekonstruktivnu hirurgiju nosa su deca ili odrasli sa različitim deformitetima nosa kod kojih, zbog različitih etioloških faktora, nedostaje deo ili kompletan spoljnji nos.

OPERACIJA

Operacija rekonstrukcije nosa zavisi od vrste defekta i tipa oštećenja.

KOMPLIKACIJE

Kod dobrog planiranja operacije, komplikacije su vrlo retke. Moguća je pojava krvarenja, infekcija, parcijalna ili kompletna nekroza kože, a ponekad je neophodno uraditi i nekoliko operativnih zahvata kako bi se došlo do željenog izgleda.