Dr IGOR SPURNIĆ

Radno iskustvo:

  • 2017. KLINIKA VARIS Specijalna bolnica za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju /  Onkohirurg;
  • 2014. Klinički asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / predmet Opšta hirurgija;
  • 2007. Klinika za hirurgiju Instituta za Onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu;
  • 2006. Klinika za hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu, volonter;
  • 2005. Opšti lekarski staž u Kliničkom centru Srbije u Beogradu;

Obrazovanje:

  • 2014. – Postdiplomske studije, Doktorske studije iz Rekonstruktivne hirurgije
  • 2014. – Specijalistički ispit iz opšte hirurgije / položen sa ocenom – odličan
  • 2004. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije / položen sa ocenom 9.51
  • Gimnazija “Miloje Dobrašinović” Bjelo Polje, Opšti smer