Dr sci.med dr BLAGOJE ĐUKANOVIĆ

Radno iskustvo:

 • 2017. KLINIKA VARIS, Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske higurgije
 • 2015. – 2017. Direktor Klinike za hirurgiju KBC Bežanijska kosa.
 • 2013. – 2015. Načelnik službe operacionog bloka sa sterilizacijom, KBC Bežanijska kosa
 • 2004. – 2009. Zamenik direktora, KBC Bežanijska kosa
 • 2000. – 2015. Šef Odseka kolorektalne hirurgije na Odeljenju za opštu i abdominalnu hirurgiju, KBC Bežanijska kosa

Obrazovanje:

 • Od 2011. Član Svetskog medicinskog udruženja (WMA), IFMSA i IFMSA-Srbija alumni.
 • 2007. Odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Varijabilnost elemenata portalnih trijada – značaj u podeli jetre na anatomsko-funkcionalne celine”
 • 2003. Odbrana Subspecijalistički rad pod nazivom “Protekcija niskih anastomoza–ileostoma ili kolostoma”
 • 2000. Odbrana magistarske tezu pod nazivom: “Anatomija hepatičnih vena i njihov klinički značaj
 • 1991. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema u Beogradu.
 • 1983. Medicinski fakultet u Sarajevu završio 1983.

Usavršavanja:

 • 2018. Chapalimaud fondacija u Lisabonu, Portugalija, Odeljenju kolorektalne hirurgije
 • 2012. Beaujon Hopital Service de chirurgie Hepato-bilio-pancreatique, Pariz, Francuska
 • 2009. Memorial Sloan Cettering Cancer Center u Njujorku, USA
 • 2005. Nacionalni kancer centar u Tokiju, Japan
 • 2005. Medical and dental university, Engleska
 • 2003. Queen Elizabeth Hospital u Birmingham-u, Engleska

Član udruženja:

 • Član udruženja Estetskih Plastičnih Hirurga Srbije (SRPSAPS – Serbian Society of Aesthetic Surgeons);
 • Član Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju SRBPRAS – Serbian Society of Plastic and Reconstructive Surgery);
 • Član Društva koloproktologa Srbije;
 • Član Udruženja HPB hirurga Srbije.