Dr sci. med. dr VERA SABLJAK

Radno iskustvo:

 • 2017. KLINIKA VARIS Specijalna bolnica za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju, Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
 • 2010. Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, Odeljenje anestezije
 • 1999. Urgentni Centar Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, Odeljenje anestezije
 • 1994. Klinički Centar Srbije u Beogradu, Volonter u službi anestezije Instituta za digestivne bolesti

Obrazovanje:

 • 2018. Odbrana doktorske disertacije pod nazivom „ Faktori rizika za pojavu intraoperativnih hemodinamskih poremećaja tokom operacija primarnog hiperparatireoidizma“ Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
  2012. Odbrana magistarskog rada pod nazivom: „Faktori rizika za otežanu intubaciju u tireoidnoj hirurgiji„ Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • 1999. Specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom – odličan uspeh,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • 1994. Odbrana diplomskog rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Diplomski rad pod nazivom „Biološke uloge interferona“ odbranjen sa ocenom 10.
 • Prve dve godine studija završene na Medicinskom fakultetu Karlovog Univerziteta u Pragu.

Član udruženja:

 • Srpsko lekarsko društvo,
 • Društvo anesteziologa Srbije,
 • Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije,
 • European Society of Anesthesiologists,
 • European Airway Management Society.

Predavanja na međunarodnim skupovima

 • Sabljak V. Preoperativna priprema i izvođenje anestezije kod bolesnika sa hipertireozom. CEEA, Belgrade, 2014.
 • Sabljak V. A contemporary approach to the diagnosis and treatment of acute deteoriation of bronchial asthma. Fifth spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care, Proceeding Scientific Symposium, Niš, 2013.
 • Sabljak V. Disorders of thyroid glandfunction in non-thyroid surgery. XI Serbian Congress of anesthesiologists and intensivists and first Balkan Symposium, Belgrade, 2010.

Predavanja na domaćim skupovima

 • Janković R, Sabljak V. Monitoring bolesnika za vreme mehaničke ventilacije pluća -Simpozijum „Osnove mehaničke ventilacije pluća“ – SLD-07.02.2014, Beograd
 • Jevđić J, Sabljak V. Komplikacije mehaničke ventilacije; Rana traheostomija – za i protiv – Simpozijum „Osnove mehaničke ventilacije pluća“ – SLD-08.02.2014, Beograd
 • Marković D, Sabljak V. Osnovi reanimacije infuzionim rastvorima, SLD – podružnica Užice,“Urgentna stanja u medicini“, manifestacija „Lazini dani“, Užice, 01.11.2013.
 • Sabljak V. Tretman akutnog napada bronhijalne astme, KME „Urgentna stanja u stomatološkoj praksi“, Beograd, 03-04.10.2013.
 • Sabljak V. Akutni napad bronhijalne astme, KME „Urgentna stanja u medicini“, SLD, podružnica Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd, 21. 06. 2013.
 • Sabljak V. Hipo i hiperglikemijske krize i kome, KME „Urgentna stanja u medicini“, SLD, podružnica Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd, 21. 06. 2013.
 • Sabljak V, Kalezić N. Akutni teški napad bronhijalne astme-status astmatikus, KME „Urgentna stanja u medicini“, SLD, podružnica Čačak, 24.05.2013.
 • Sabljak V. Tretman akutnog napada bronhijalne astme, KME „Urgentna stanja u stomatološkoj praksi“, Beograd, 17-18.05.2013
 • Kalezić N, Sabljak V. Hipo i hiperglikemijske krize i kome, KME „Urgentna stanja u medicini“, SLD, Beograd, 08-09.02.2013.
 • Sabljak V, Kalezić N, Antonijević V, Kažić M, Diklić A, Živaljević V, Zorić G, Slijepčević M, Taušanović K, Denović M, Paunović I. Anesteziološki aspekti oboljenja štitaste žlezde u netireoidnoj hirurgiji. Drugi srpski kongres o štitastoj žlezdi sa Međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2012.