JELENA MINIĆ Medicinska sestra

Radno iskustvo:

  • Od 2017. KLINIKA VARIS – Medicinska sestraRad u okviru poliklinike, prijem pacijenata, preoperativna priprema, vađenje krvi, priprema pacijenata za EKG pregled (holter). Komunikacija i informisanje pacijenata prilikom prijema i otpusta. Vođenje kompletne dokumentacije, zakazivanje pregleda, naplata.
  • 2016 – 2017. Hirurgija Đoković – Medicinska sestra
  • 2010 – 2016. Opšta bolnica ST Medica – Medicinska sestra
  • 2002 – 2010. Klinički centar Srbije – Urgentni centar Hirurgija – Medicinska sestra

Obrazovanje:

  • 2017. Visoka zdravstveno sanitarna škola Visan;
  • 2000. Srednja medicinska škola, Prokuplje.