MIRJANA DODER Instrumentarka

Radno iskustvo:

 • Od 2018. KLINIKA VARIS – Instrumentarka
  Rad u operacionoj sali. Priprema i održavanje kompletne hirurške opreme, aktivno učestvovanje u toku operacije, sterilizacija hirurškog materijala.
  Rad u previjalištu i asistiranje hirurgu tokom antiaging intervencija.
  Vodjenje medicinske dokumentacije
 • 2013. – 2018. Klinički centar Srbije – Instrumentarka
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.
  Rad u operacionoj sali. Priprema i održavanje kompletne hirurške opreme, aktivno učestvovanje u toku operacije, sterilizacija hirurškog materijala.
  Rad u previjalištu i asistiranje hirurgu tokom anti-aging intervencija.
  Vodjenje medicinske dokumentacije.
 • 2004. – 2013. Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica – Instrumentarka
 • 2001. – 2004. Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica – Odeljenska sestra

Obrazovanje:

 • 2001. – Srednja medicinska škola Sremska Mitrovica.

Kongresi i kursevi:

 • Učešće na kongresima i seminarima u organizaciji Udruženja sestrinstvo
 • Član udruženja sestriinstvo, KMZST