SANJA GUCONJIĆ Instrumentarka

Radno iskustvo:

 • Od 2017. KLINIKA VARIS – Instrumentarka
  Rad u operacionoj sali. Priprema i održavanje kompletne hirurške opreme, aktivno učestvovanje u toku operacije, sterilizacija hirurškog materijala.
  Rad u previjalištu i asistiranje hirurgu tokom antiaging intervencija.
  Vođenje medicinske dokumentacije.
 • 2007. – 2017. Klinički centar Srbije – Instrumentarka
  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.
  Rad u operacionoj sali. Priprema i održavanje kompletne hirurške opreme, aktivno učestvovanje u toku operacije, sterilizacija hirurškog materijala.
  Rad u previjalištu i asistiranje hirurgu tokom anti-aging intervencija.
  Vodjenje medicinske dokumentacije.
 • 2000. – 2007. Opšta bolnica Šabac ORL – Medicinska sestra

Obrazovanje:

 • 2015. Specijalističke strukovne studije;
 • 2013. Visoka zdravstvena škola strukovnih studia;
 • 1998. Srednja medicinska škola Šabac.

Kongresi i kursevi:

 • Učešće na kongresima i seminarima u organizaciji Udruženja sestrinstvo;
 • Član udruženja sestriinstvo, KMZST;
 • Udruženje instrumentara Srbije.