TATJANA RAŠIĆ
Medicinska sestra

TATJANA RAŠIĆ <br /> Medicinska sestra

RADNO ISKUSTVO:

  • Od 2018. KLINIKA VARIS – Medicinska sestra;  Rad na odeljenju, preoperativna priprema pacijenata, praćenje postoperativnog toka pacijenata, otpust pacijenata iz bolnice.
    Vođenje medicinske dokumentacije po protokolu.
  • 2013. – 2018. Klinički centar Srbije – Medicinska sestra
    Centar za Endokrilnu hirurgiju;  Rad na odeljenju, preoperativna priprema pacijenata, praćenje postoperativnog toka operacija, otpust pacijenata iz bolnice.
    Vođenje dokumentacije po protokolima.

OBRAZOVANJE:

  • 2016. – Fakultet zdravstvenih pravnih i poslovnih studia / Singidunum Beograd;
  • 1989. – Srednja medicinska škola Beograd.