Srđan Đurić

Klinika Varis je jedna od najmodernijih i najsavremenijih u Evropi.
Sve pohvale na stručni tim klinike, na čelu sa Dr.Kojićem.
Da je više ovakvih klinika u državi naše zdravstvo bi bilo na prvom mestu u Evropi.
Hvala vam za sve.