Poslednji dan za prijave na projekat besplatnih rekonstrukcija dojki

Poslednji dan za prijave na projekat besplatnih rekonstrukcija dojki DIEP metodom je sutra.

Šta je DIEP?

Kada je rekonstrukcija dojke u pitanju, danas se u svetu zlatnim standardom smatra DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforators) metoda. Za ovaj zahvat koriste se koža i potkožno tkivo stomaka ispod pupka, koji se mikrohiruškom tehnikom prebacuju i spajaju sa krvnim sudovima grudnog koša, a dojka oblikuje po uzoru na zdravu. Tkivo stomaka preneseno mikrohirurškom transferom je dobro

prokrvljeno te ne postoji mogućnost potencijalnih komplikacija (problemi odbacivanja, infekcija, rotacije implanta). Problemi ožiljavanja tkiva nakon radioterapije su svedeni na

minimum. Telo bolje podnosi i zračenje ukoliko je ono deo lečenja, a hemioterapijom lek ide ciljano kroz krvni sud koji na mesto tumora dovodi lek. Ova metoda je najprirodnija i najtrajnija pa se zbog svega navedenog smatra zlatnim standardom u svetu. DIEP operacija može da traje od tri do osam sati i izvode je četiri plastična hirurga. Jedan tim hirurga radi operacije na gornjem delu (priprema ili skida dojku i priprema krvne sudove grudnog koša za dalji operativni tok), dok drugi tim skida režanj sa stomaka. Kada je prvi deo operacije završen, prvi tim pozicionira režanj i pod mikroskopom spaja krvne sudove, dok drugi tim zatvara defect nastao uzimanjem tkiva za samu rekonstrukciju.

Na ovaj način se skraćuje vreme operacije. Ukoliko se istovremeno radi i operacija uklanjanja obolelog tkiva (primarna rekonstrukcija) pored plastičnih hirurga, operaciju izvodi i onko-hirurg.

Zašto se tkivo uzima primarno sa stomaka?

Ovaj deo tela može da podnese uzimanje tkiva i promenu nastalu takvim zahvatom.

Na drugim delovima tela, kao što su leđa ili zadnjica, uzimanje tkiva ostavlja vidljive tragove, pa se pristupa kao sekundarnom rešenju.