Najsofisticiraniji sistem u hirurgiji nosa DIAMOND RHINOPLASTY na Klinici Varis

Kao i u ostalim granama medicine i u hirurgiji nosa se svakodnevno unapređuju operativne tehnike.

Najnovija tehnika u ovoj hirurgiji je diamond rhinoplasty koja koristi ultrazvuk u korekciji kako koštanih, tako i mekotkivnih struktura nosa.

Diamond Rhinoplasty predstavlja jedan od najsofisticiranijih sistema u hirurgiji nosa, dajući hirurgu čitavu paletu mogućnosti i olakšica u radu i apsolutnu kontrolu hirurškog rada.

Primenom ultrazvucne rinoplastike omogućena je:

  • Apsolutna preciznost hiruškog rada;
  • Bez otoka kod pacijenta;
  • Minimum krvarenja.

Korišćenjem različitih nastavaka ultrazvučnog sistema omogućena je korekcija najrazličitijih deformiteta koštanih struktura, uključujući i tanjenje i skraćivanje, kao i najpreciznije osterotomije (hiruško lomljenje kostiju). Mekotkivne strukture nosa su maksimalno očuvane, pa je otok sveden na minimum.

Pacijenti sada mogu biti sigurni da je hirurg u stanju da formira kosti nosa upravo onako kako je to anatomski najidealnije.

Oporavak nakon operacije je kraći u odnosu na standardne metode.

Na Klinici Varis od nedavno Diamond Rhinoplasty je standardna procedura.

Samo provereno.

Samo sigurno.