Ukoliko ste odlučili da uradite korekciju grudi neophodno je se dobro raspitate o klinici, bolnici gde želite da zakažete operaciju, kao i da se dobro raspitate o hirurgu koji će izvesti operaciju ugradnje ili redukcije grudi. Raspitajte se o ranijim operacijama vašeg hirurga, koliko godina je u struci, kao i da li je član jednog ili više udruženja plastičnih hirurga Srbije. Pogledajte fotografije pre I posle, svakako I porazgovarajte sa drugim pacijentkinjama, ukoliko ste u mogućnosti.Pri prvom kontaktu se upoznajete sa hirurgom gde se vrši procena da li je problem korekcije grudi samo estetske ili mozda i funkcionalne prirode. Ukoliko je u pitanju samo estetika, focus operacije se stavlja na želju pacijenta.

Hirurg će izvršiti odgovarajuća merenja i procene, informisaće vas o vrsti i kvalitetu implanta koji se koriste na našoj klinici, vrstama operacija, ukoliko je u pitanju uvećanje grudi, kao I o procedurama ukoliko je u pitanju redukcija tj. smanjenje grudi iz različitih razloga.

Najčešća operacija korekcije grudi je povecanje grudi. Ova vrsta operacije se može izvesti:

  • ubacivanjem sopstvenog tkiva (uz operaciju transfera masti),
  • ubacivanjem odgovarajućeg implanta ili, najčešće rađena u današnje vreme,
  • kombinovana operacija ugradnje implanta I sopstvenog tkiva čime se dobijaju najbolji rezultati.

Način određivanja implanta, ukoliko ste se odlučili za ovu metodu, može biti delimično u skladu sa željom pacijenta – da li želi naglašene dojke ili ne, ali oblik (anatomski ili okrugli) veličinu, poziciju I hiruški pristup određuje hirurg na osnovu niza činjenica.

Na pregledu se, pored ostalog, premeravaju:

  • Dimenzija grudnog koša I eventualne potencijalne anomalije,
  • Širina dojke
  • Pozicija bradavica
  • Kvalitet podkožnog i kožnog pokrivaca
  • Pozicija infrmamarne brazde

i na osnovu svega navedenog se preciziraju detalji operacije

U slučaju da je u pitanju smanjivanje grudi – ova operacija se najčešće izvodi prvenstveno iz funkcionalnih razloga, a zatim i estetskih. Hirurg će vas informisati o detaljima I mogućnostima operacije prilikom pregleda.

Jedno od najčešćih pitanja je da li mogu da dojim sa implantima?

Odgovor je: Da, naravno.

Ukoliko ste se prepustili rukama iskusnog hirurga, po ugradnji implata nema kontraindikacija za trudnoću i uspešno dojenje. Uz odgovarajuće operativne tehnike kompletno se čuva žlezdano tkivo dojke.

Kod smanjenja i podizanja grudi žlezdano tkivo se posebno oblikuje što može delimično uticati na mogućnost dojenja pa se ova operacija preporučuje kasnije.

Savetuje se da prođe šest meseci od završetka perioda laktacije (dojenja)kako bi se privrgli operaciji korekcije grudi.

Samo provereno.

Samo sigurno.

Povezani članci