U sklopu preoperativne pripreme, na našoj klinici i anesteziolog obavlja pregled pacijenta.
Neophodno je da sazna da li imate neke zdravstvene probleme, zatim, da li koristite lekove, da li postoji alergija na lekove, kao i kakve su Vaše životne navike.
Od vas se očekuje da budete iskreni i da tačno odgovorite na postavljena pitanja.
Nakon ovog prvog razgovora, anesteziolog može od vas zahtevati mišljenje lekara drugih specijalnosti, kao i dodatne analize.
Uvidom u Vaše zdravstveno stanje, naš anesteziolog bira vrstu anestezije, koja će obezbediti Vašu sigurnost i konfornost tokom hiruške intervencije.

Samo provereno.

Samo sigurno.

Povezani članci