U zavisnosti od doba dana i budnosti organizma, električna aktivnost srca se menja. Kako bi imali informaciju da li postoje poremećaji srčanog ritma, holter EKG-a je veoma važna dijagnostička metoda. Ukoliko osećate poremećaje srčanog ritma, nesvesticu, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha ili svesti, čak i kada se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma, ova metoda je neophodan dijagnostički postupak.Klinika Varis raspolaže najsavremenijim 24-časovnim ambulatornim monitoringom EKG kojim se može pratiti i rad pejsmejkera.

Povezani članci