Na trzištu postoje dve vrste implantata: okrugli i anatomski. Okrugli implanti se razlikuju po projekciji i postoje četiri vrste: mala, srednja, velika i extra velika. Anatomski implanti se razlikuju po visini implantata pa govorimo o niskim, srednje visokim i visokim implantima, a svaki ima tri projekcije, malu, srednju i veliku.

Kod određivanja veličine implantata presudna je želja pacijenta, ali ipak sve treba uklopiti u estetske proporcije tela. Manja odstupanja od estetskih normi su dozvoljena dok veća nužno vode u ekstremizam. Prilikom pregleda hirurg će upozoriti pacijenta na eventualne prisutne asimetrije u anatomiji grudnog koša, položaju inframamarne brazde i visini bradavice, jer se prilikopm uvećanja grudi i te asimetrije povećavaju. Zato je neophodno preoperativno odrediti veličinu i oblik implantata, a intraoperativno, korišćenjem tzv. probnih implantata, doći do željenog rezultata.

Implanti se mogu ubaciti aksilarnim – kroz pazuh, periareolarnim – oko bradavice ili inframamarinim – u brazdi dojke pristupom, o čemu se dogovarate sa hirurgom.

Postavljanje implantata ispod grudnog mišića je za pacijenta bolnija procedura, ali se bol kupira analgeticima

Drenaža je veoma korisna i za pacijenta i za hirurga i obično drenovi stoje 3-7 dana čime se izbegavaju potencijalne komplikacije

Nošenje kompresivnih grudnjaka je obavezno 2-4 nedelje, mada neki hirurzi insistiraju i na dužem nošenju istih.

UZ, mamografija i magnetna rezonanca se rade kod pacijentkinja koje su uvećale grudi kao kod onih koje nisu. Čak je moguća i hirurška intervencija, ukoliko je potrebna, a da se implanti ne vade. Dojenje je takodje moguće bez rizika za novorodjenče.

Komplikacije se dele u dve grupe: rane i kasne. Najčešće rane komplikacije su infekcija i krvarenje, a kasne su pojava kapsularnih kontraktura odnosno skvrčavanje implantata i deformacija dojke različitog stepena, pojava hroničnog seroma – tečnosti koja se nakuplja u džepu i koja uvećava dojku, rotacija implantata, ako je reč o anatomskim implantatima. Procentualno se komplikacije javljaju u veoma malom broju slučaja, ali ipak na njih treba upozoriti pacijenta pre operacije.

Povezani članci