Kod većine pacijenata pred operaciju je prisutan strah od anestezije.

To je strah od nepoznatog i on je sasvim opravdan.

Razgovor i upoznavanje sa anesteziologom pre hirurške intervencije Vam može pomoći u savladavanju straha i otklanjanja svih nedoumica u vezi sa anestezijom.

Povezani članci