Prvi pregled kod estetskog hirurga je značajan prvenstveno zbog činjenice da je u tom pregledu sadržano svo dotadašnje iskustvo i znanje hirurga. Na prvom pregledu hirurg vas upoznaje sa svim detaljima koji vas očekuju u toku preoperativnog, intraoperativnog i postoperativnog perioda.

S obzirom da se radi o zdravim pacijentima, neophodno je to potvrditi laboratorijskim nalazima, pregledom interniste, kardiologa i anesteziologa, ukoliko se zahvat radi u opštoj anesteziji.

Pacijentu je potrebno predočiti i interaoperativni plan, i to objasniti na njemu prihvatljiv način:

  • gde će biti rez,
  • koji će se pristup raditi,
  • koliko će trajati operativni zahvat i hospitalizacija,
  • koje su potencijalne rane i kasne komplikacije i ukoliko se dese, kakav je njihov tretman.

Takođe, potrebno je pacijentu predočiti i detalje postoperativnog toka, šta će se dešavati prvog, drugog, sedmog postoperativnog dana, kakav će rezultat biti nakon mesec dana, kakav je definitivan rezultat nakon šest meseci i godinu dana, da li će biti bola, koliki su to bolovi i na koji način će se oni ublažiti.

Fotografije pre i posle, koje će vam hirurg pokazati, su poželjne – ali nisu od presudnog značaja, prvenstveno iz razloga što se primenjuju različite metode i što je polazna osnova za svakog pacijenta specifična. Najčešće neverice su kod operacije nosa – kod koje apsolutno ne postoji bol, za razliku od uvećanja grudi kada se implant stavlja ispod mišića, kada su bolovi najintenzivniji.

Pridržavanje zadatih postoperativnih procedura je takođe od ogromnog značaja, jer u suprotnom rezultati mogu biti kompromitovani.

Osim ovih medicinskih informacija i hirurg i pacijent se upoznaju i na “ljudski” način. Ukoliko ne postoji pozitivan fluid između hirurga i pacijenta, hirurg ne bi trebalo da operiše tog pacijenta, a pacijent bi trebalo da potraži konsultaciju kod drugog hirurga i opredeli se za onoga sa kojim ima najbolju komunikaciju.

Povezani članci

Reč doktora
Andrijana Kojic

Strah od anestezije

Kod većine pacijenata pred operaciju je prisutan strah od anestezije. To je strah od nepoznatog i on je sasvim opravdan. Razgovor i upoznavanje sa anesteziologom

Pogledaj ceo članak »