Na našoj klinici pod kardiološkim pregledom se podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskutativni pregled pluća i opšti internistički pregled, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje labaratorijskih analiza dijagnostičkih procedura iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoza i lečenje.

Iz oblasti kardiologije Vam nudimo usluge:

  • Elektorokardiografski zapis (EKG) je neinvazivno snimanje elektične aktivnosti srca. Pokazuje srčanu frekvencu  i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu i većinu srčanih oštećenja;
  • Ultrazvučni pregled srca je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizualizaciju srčanih struktura;
  • 24časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska je neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vrmenskim intervalima uz pomoć malog prenosivog uređaja – holtera;
  • 24časovni ambulatorni monitoring EKGa je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć malog prenosivog uređaja – holtera;
  • Elektrokardiografski (EKG) monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta koji registruje preskakanja rada ili ubrzan srčani rad.

Povezani članci

Reč doktora
Andrijana Kojic

Strah od anestezije

Kod većine pacijenata pred operaciju je prisutan strah od anestezije. To je strah od nepoznatog i on je sasvim opravdan. Razgovor i upoznavanje sa anesteziologom

Pogledaj ceo članak »