Asimetrija grudi

Asimetrija dojki je normalna pojava. Ne postoje dojke koje su apsolutno identične I reyličitost položaja, oblika I veličine dojke je više pravilo nego izuzetak. Ono što pacijentkinje zabrinjava je izgled njihovih dojki u kupaćem kostimu I u haljinama sa dubokim dekolteom.

Pre i posle

Ko su kandidati za ovaj tip hirurške korekcije?

Postoji veliki broj anatomskih varijacija koje mogu uzrokovati vidljivu razliku, a najčešća je razlike u veličini dojki. Veličina dojke se ogleda u volumenu dojke i obično se izražava kubnim centimetrima.

Najčešća hirurška procedura kojom se može rešiti problem asimetričnih dojki jeste povećanje dojki korišćenjem implanta različitog volumena.

Drugi najčešći uzrok je oblik dojke. Dojke mogu imati isti volumen ali izrazitu razliku u obliku. Recimo jedna dojka može imati okrulni oblik a druga anatomski ili jedna može da bude spuštena I sa položajem bradavice koja gleda na dole a da veličina ista. Ovakve pacijentkinje zahtevaju operativne procedure kod kojih se na jednoj dojci mora uraditi povećanje a na drugoj redukcija sa ili bez pomeranja položaja bradavice. Komples bradavica I areola je asimetričan kod većine pacijentica. Razlika se ogleda u veličini, obliku I položaju pa kod nekih bradavica može biti I uvučena. Uvučena bradavica ponekad, može biti znak I malignih promena na dojci I takve pacijentice se moraju poslati na dalju dijagnostiku.

Kod ovih tipova grudi pacijentice jednostavno mogu želeti da yadrže oblik I položaj manje dojke te je kod njih opcija hirurška procedura kod koje se dojke smanjuju

Još jedan od uzroka asimetrije je I položaj inframamarne brazde koja je veoma  učestala pojava različitog položaja brazde.

Asimetrija grudnog koša je takođe veoma čest uzrok asimetrije grudi koji mogu biti posledica različitih stečenih stanja. Ova asimetrija se klasifikuje kao greška u rsatu I razvoju I retko se klasifikuju kao urodjena stanja jer se retko primećuju na rođenju. Ovi vidovi poremećaja mogu biti jednostrani ili obostrani I mogu zahvatiti sve delove dojke. Uključuju odsustvo pojedinih struktura, višak struktura, varijacije u veliični I obliku.

Amastija u okviru Polandovog sindroma, polimastija, juvenilne hipertrofične grudi I tubularne grudi su samo jedni od primera poremećaja u rastu I razvoju grudi.

Tok operacije

Preoperativna priprema

Nakon pregleda hirurga i dogovorenog plana operacije pacijenti prolaze kroz preoperativnu pripremu koja podrazumeva pregled interniste kardiologa, anesteziologa, laboratorijske analize, obavezan ultrazvuk dojki i ukoliko se proceni da je neophodno i mamografiju.

Operacija

Kada se potvrdi da je pacijent dobrog opšteg stanja i ima sve nalaze uredne pristupamo operaciji. Operacija se izvodi u uslovima opšte anestezije i zahteva postoperativno noćenje u našoj bolnici u trajanju od jednog dana. Ukoliko se proceni da je neophodno moguće je postavljanje drenova u novoformirane džepove u dojkama koji se drže u proseku 3-5 dana. Na operaciji se oblači poseban medicinski kompresivni grudnjak koji se nosi najčešće dve nedelje nakon operacije.

Postoperativni tretman

Pacijenti se istog dana nakon operacije edukuju kako da sami ustanu i kreću se. Postoperativni oporavak je individualan i zavisi od vrste operacije, anatomskih struktura, kako i praga tolerancije na bol koji je različit kod svakog pacijenta. Većina pacijenata se već nakon sedam dana do dve nedelje nakon operacije vraća svakodnevnim obavezama. Fizička aktivnost ne sme da se upražnjava 4-6 nedelja nakon operacije.

Koje su potencijalne komplikacije?

Svaka hirurška procedura uključuje određene rizike i veoma je važno da razumete svaki od potencijalnih rizika koje ova operacija nosi. Iako većina pacijenata ne doživi ni jedan od ovih rizika izuzetno je značajno da o svakom prodiskutujete sa Vašim hirurgom.
Otok, bol i osećaj napetosti u grudima normalna je pojava nakon operacije , vremenom slabi i obično prolazi za nekoliko nedelja. Bol je naizraženiji prilikom aktivacije grunih mišića te se ona u početku izbegava.  Krvarenje, infekcija, kapsularna kontraktura, promena osetljivosti bradavice i kože, neadekvatni ožiljci, nabiranje i brazdanje kože, pomeranje proteze  kao i druge komplikacije nisu česta pojava o kojima će Vas hirurg detaljno obavestiti na samom pregledu.
Vremenom usled starenja , gubitka ili dobitka kilaže i lokalizovanog tkiva, trudnoće i drugih okolnosti nevezanih od operacije korigovanja grudi , moguće su posledične izmene oblika i pozicije grudi kada se očekuje  normalno spuštanje tkiva dojke i proteza.
Svi pacijenti koji se podvrgavaju operaciji uvećanja grudi protezama bi trebalo da razmotre mogućnost o ponovnoj operaciji , s obzirom da postavljene proteze ne mogu da traju večno i posle određenog vremena neophodna je njihova zamena