Uvećanje grudi

Estetsko uvećanje (augmentacija) grudi predstavlja hiruršku proceduru oblikovanja grudi protezama i/ili sopstvenim masnim tkivom koje je indikovano u mnogobrojnim situacijama:

  • u cilju estetskog poboljšanja  konture tela kod osoba koje usled ličnih razloga smatraju da imaju male grudi;
  • korigovanja gubitka tkiva i volumena dojki nakon trudnoće ili masivnog mršavljenja;
  • korigovanja izražene asimetrije dojki (urođene ili stečene);
  • u cilju rekonstrukcije grudi;’
  • zamena proteza usled funkcionalnih ili estetskih razloga.

Augmentacija grudi jedna je od najčeših estetskih operacija koja se izvodi u plastičnoj hirurgiji. Spada u operaciju kod kojih pacijenti pokazuju naglašeno zadovoljstvo i poboljšanje kvaliteta života. Prema mnogim studijama žene nakon ove operacije stiču jače samopoštovanje i samopouzdanje.

Pre i posle

Ko su kandidati za hirurško uvećanje grudi?

Optimalni kandidati za estetsko uvećanje grudi su one osobe koje su najpre dobrog opšteg stanja, stabilne željene težine, koje imaju nesrazmerno mali obim grudi u odnosu na ostale delove tela, naglašenu asimetriju grudi, izgubljenu formu grudi nakon porođaja ili gubitka težine, ili neki od urođenih deformiteta dojki/grudnog koša.
Ukoliko bolujete od nekog hroničnog oboljenja , posebno neuroloških, autoimunih, srčanih ili plućnih bolesti možda niste dobar kandidat za ovu operaciju.

Kako se određuje idealna veličina i oblik proteze?

Na odabir hirurške intervencije utiču sam oblik i veličina dojki, oblik i pozicija bradavice, kvalitet kože, potkožnog masnog i žlezdanog tkiva dojke, dimenzije grudnog koša, visina, težina i drugi lokalni faktori, kao i opšte stanje pacijenta.
Važno je da na prvom pregledu hirurga iznesete Vaše želje i očekivanja u vezi rezultata, kako bi Vam hirurg po jasnom uvidu u Vaše trenutno stanje i svim gore pomenutim izmerenim dimenzijama predložio za Vas najbolju intervenciju , tehniku, pristup, veličinu i oblik proteze. Postoje posebne silikonske proteze koje služe kao modeli za probu, koje su Vam na pregledu dostupne. Stavljaju se u postojeći grudnjak radi sticanja adekvatne slike o veličini izabrane proteze.

Proteze se razlikuju po obliku (okrugle ili anatomske), kubikaži, visini i širini, projekciji (nisko ili visokoprofilne), površini (teksturirane ili glatke) i sastavu. Doobro je znati da je u svetu, a tako i u našoj zemlji, zakonom odobrena upotreba silikonskih proteza punjenih kohezivnim gelom za estetsko uvećanje i rekonstrukciju grudi.

Kako se određuju idealna tehnika i pristup?

Uvećanje grudi postiže se postavljanjem proteza u jedan od tri sloja: ispod žlezdanog tkiva, ispod mišićne opne ili ispod samog grudnog mišića. Rez koji se primenjuje plasira se na mesta koja daju najmanje vidljiv i najprihvatljivi estetski  rezultat. Najčešće se koristi pristup ispod same dojke, oko bradavice ili u predelu pazušne jame. Pristup ispod same payušne jame rezervisan je za endoskopsko uvećanje grudi i ne primenjuje se na našoj klinici. Odabir najbolje tehnike i pristupa zavisi od Vaših želja, anatomije struktura i predloga Vašeg izabranog hirurga.

Tok operacije uvećanja grudi

Preoperativna priprema

Nakon pregleda hirurga i dogovorenog plana operacije pacijenti prolaze kroz preoperativnu pripremu koja podrazumeva pregled interniste kardiologa, anesteziologa, laboratorijske analize, obavezan ultrazvuk dojki i ukoliko se proceni da je neophodno i mamografiju.

Operacija

Kada se potvrdi da je pacijent dobrog opšteg stanja i ima sve nalaze uredne pristupamo operaciji. Operacija se izvodi u uslovima opšte anestezije i zahteva postoperativno noćenje u našoj bolnici u trajanju minimum od jednog dana. Ukoliko se proceni da je neophodno moguće je postavljanje drenova u novoformirane džepove u dojkama koji se drže u proseku 3-5 dana. Na operaciji se oblači poseban medicinski kompresivni grudnjak koji se nosi najčešće dve nedelje nakon operacije.

Postoperativni tretman

Pacijenti se istog dana nakon operacije edukuju kako da sami ustanu i kreću se. Postoperativni oporavak je individualan i zavisi od vrste operacije, anatomskih struktura, kako i praga tolerancije na bol koji je različit kod svakog pacijenta. Pacijentkinjama se savetuje mirovanje kao i suzdržavanje od odmicanja ruku od tela minimum dve nedelje nakon operativnog zahvata kao i ne nošenje teških predmeta. Fizička aktivnost ne sme da se upražnjava 4-6 nedelja nakon operacije.

Koje su potencijalne komplikacije?

Svaka hirurška procedura uključuje određene rizike i veoma je važno da razumete svaki od potencijalnih rizika koje ova operacija nosi. Iako većina pacijenata ne doživi ni jedan od ovih rizika izuzetno je značajno da o svakom prodiskutujete sa Vašim hirurgom.
Otok, bol i osećaj napetosti u grudima normalna je pojava nakon operacije , vremenom slabi i obično prolazi za nekoliko nedelja. Bol je naizraženiji prilikom aktivacije grunih mišića te se ona u početku izbegava.  Krvarenje, infekcija, kapsularna kontraktura, promena osetljivosti bradavice i kože, neadekvatni ožiljci, nabiranje i brazdanje kože, pomeranje proteze  kao i druge komplikacije nisu česta pojava o kojima će Vas hirurg detaljno obavestiti na samom pregledu. Vremenom usled starenja , gubitka ili dobitka kilaže i lokalizovanog tkiva, trudnoće i drugih okolnosti nevezanih od operacije korigovanja grudi, moguće su posledične izmene oblika i pozicije grudi kada se očekuje  normalno spuštanje tkiva dojke i proteza. Svi pacijenti koji se podvrgavaju operaciji uvećanja grudi protezama bi trebalo da razmotre mogućnost o ponovnoj operaciji, s obzirom da postavljene proteze ne mogu da traju večno i posle određenog vremena neophodna je njihova zamena.