Liposukcija

Liposukcija je hirurška metoda uklanjanja viška masti iz tela. Ona ne predstavlja hirurški tretman gojaznosti, već uklanja one masne naslage koje se dijetom ili fizičkom aktivnošću ne mogu smanjiti. Danas se retko govori o liposukciji već o lipostrukturi tela jer intervencijom se ne samo uklanjaju masne naslage već se vrši i oblikovanje i struktuiranje tela. Liposukcijom se može raditi na više regija na telu:

  • lice i vrat,
  • nadlaktice,
  • stomak,
  • slabinska regija,
  • leđa,
  • bokovi,
  • kolena,

Pacijenti sa viškom kilograma koji planiraju da oslabe, trebalo bi da odlože sve hirurške procedure oblikovanja tela dok ne dođu na željenu kilažu koju mogu da održavaju.
Ovoj hirurškoj metodi mogu da budu podvrgnute osobe oba pola starije od 18 godina. Najbolje rezultate pokazuje kod pacijenata starih od 25 do 50 godina.

Pre i posle

Ko su kandidati za liposukciju?

Najbolji kandidati za liposukciju su osobe koje imaju naglašen višak masnog tkiva u određeni regijama, ali su dobrog opšteg stanja. Bolje rezultate mogu da očekuju osobe sa čvrstom i elastičnom kožom. Osobe sa kožom koja je istanjena, opuštena i bogata strijama nisu idealni kandidati za liposukciju i tada se primenjuju druge metode uklanjanja masnog tkiva.

Ko bi trebalo da izbegne liposukciju?

Liposukciju bi trebalo da izbegnu: osobe sa previše opuštenom kožom, gojazni pacijenti ili oni sa nerelanim očekivanjima, osobe sa hroničnim bolestima, pacijenti sa kardiovaskularnim problemima, osobe sa slabim imunim sistemom, pacijenti koji imaju problem sa zgrušavanjem krvi.

Kako se određuje najbolja tehnika i pristup?

Izbor tehnike i pristupa zavisi od više faktora: vaših želja, trenutnog stanja kože i viška masnih naslaga, opšteg stanja organizma i predloga vašeg hirurga.
Najčešće primenjivana metoda liposukcije danas je tzv. sukciono-asistirana lipoplastika (suction-assisted lipolatsy). U ovoj metodi koriste se specijalne tanke cevi – kanile – različitih dužima, oblika i obima, kojima se višak masti isisiava iz tela.
Na našoj klinici kombinujemo sve vrste liposukcija. Klasičnu, lasersku, radiotalasnu i vibro liposukciju. Najčešće se liposukcija kombinuje sa transferom masti čime se dodatno postiže estetski efekat.

TOK OPERACIJE

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema sledi posle detaljnog razgovora i pregleda hirurga. Ona obuhvata: pregled interniste kardiologa, pregled anesteziologa i neophodne laboratorijske analize.

Operacija

Operaciji pristupamo kada se potvrdi da je pacijent dobrog opšteg stanja i kada su mu svi nalazi uredni. Intervencija se izvodi u opštoj anesteziji i traje od jednog do pet sati. Posle operacije, zadržavanje je 24 sata u bolnici. Pre nego što sam zahvat počne, hirurg će da obeleži područja vašeg tela koja će da tretira.
Operativni zahvat počinje davanjem „tumescentne tečnosti“ koja u sebi sadrži lokalni anestetik i vazokonstiktorne supstance radi značajnog smanjanja krvarenja. Kroz milimetarske rezove se specijalno dizajniranim kanilama radi usisavanje viška masti i tzv. lipooblikovanje. Nakon operacije pacijent se oblači u u poseban medicinski steznik koji se nosi od dve do četiri nedelje posle zahvata.

Postoperativni tretman

Pacijenti se nakon intervencije mobilišu istog dana čime se poboljšava cirkulacija krvi i sprečavaju se moguće komplikacije koje bi mogle da se dese.
Koliko će da traje postoperativni oporavak zavisi od obima operacije, kao i od opšteg stanja pacijenta. Većina ih se već posle dve nedelje vraća svakodnevnim obavezama. Fizičkom aktivnošću se, međutim, ne smete baviti od četiri do čest nedelja posle operacije. Savetujemo, takođe, da izbegavate izlaganje suncu, dok ne prođu svi otoci i hematomi.

POTENCIJALNE KOMPLIKACIJE

Svaka operacija nosii određene rizike. Iako većina pacijenata ne doživi nijedan od njih, veoma je važno da o svakom prodiskutujete sa hirurgom. Posle operacije može se očekivati: pojava otoka,bol,hematomi,prolazno otvrdnuće operisanih regija. Mogu da nastanu: infekcije,privremena utrnulost kože,neravnine na koži.
Ozbiljne komplikacije do kojih može da dođe su:masna embolija i tromboembolija. Lekar će vas o tome na pregledu podrobno informisati.
Vremenom, usled gubitka ili dobitka kilaže, trudnoće, starenja ili nekih drugih okolnosti, može da dođe promena na operisanim područjima, o čemu će vas vaš hirurg informisati.