Operacija gornjih kapaka

Korekcija očnih kapaka je hiruška procedura (blefaroplastika) uklanjanja viška kože i mišića sa gornjih. Intervencija uključuje uklanjanje ili preraspodelu orbitalnih masnih jastučića sa ili bez otklanjanja orbitalnog mišića. Cilj operacije je pobošanje stanja istanjene i olabavljenje kože kapaka na gornjim kapcima.
Operacija gornjih i donjih kapaka se može obaviti pojedinačno ili zajedno, ukoliko postoji potreba. Ova procedura se, može obaviti i sa intervencijom zatezanja lica.

Pre i posle

Ko su kandidati za hirušku intervenciju očnih kapaka?

Najčešće su kandidati za ovu vrstu intervencije starije osobe i to podjednako i žene i muškarci. Pored estetskih faktora, neretko se dešava da starijim osobama smanjuje vidno polje, odnosno da im olabavljena koža gornjeg očnog kapka zaklanjanja pogled. To, opet, može da dovede do krivljenja glave i vrata, uzrokovanih pokušajem osobe da nesmetano vidi ili podigne obrve. U velikom broju slučajeva ove neprijatnosti mogu se rešiti jednom intervencijom naših hirurga. Time se znatno poboljšava i funkcionalno i estetsko stanje ovog dela lica.

TOK OPERACIJE

Preoperativna priprema

Preoperativna prirema pacijenata zavisi od toga da li se radi korekcija gornjih kapaka, gornjih i donjih ili je uključena još neka prateća intervencija vezana za estetske ili funkcionalne potrebe pacijenta. U zavisnosti od situacije, uz detaljan pregled anestezionoga i interniste, lekar se odlučuje vrstu anestezije.

Pacijentima se savetuje da 10 dana pre operacije prestanu da koriste sve lekove i suplemente koji povećavaju rizik od krvarenja, kao što su: aspirin, salicilna kiselina, aloe vera, ginko biloba. Preoperativna priprema sledi posle detaljnog razgovora I pregleda hirurga. Ona obuhvata: neophodne laboratorijske analize,
pregled interniste kardiologa, pregled anesteziologa.

Operacija

Po primeni dogovorenog anestetika, hirurg pravi rez na gornjem kapku u prevoju kože. Zarastanjem ožiljak upada u postojeću boru i postaje neprimetan. Posle uklanjanja viška kože u zavisnosti od punoće oka kao I godina pacijenata koji se operišu te nakon preraspodele masnoće iz tog dela lica, dobija se efekat punoće i mladalačkog izgleda.
Svakom pacijentu se pristupa indidividualno, a o detaljima operativnog zahavata I koji vid hirurške procedure će se izvršiti, pacijenti se informišu na samom pregledu.
Operacije traje oko jedan sat I obično se izvodi u lokalnoj anesteziji, analgosedaciji ili opštoj anesteziji. Vid anestezije pod kojom će pacijent biti operisan,  bira hirurg u razgovoru sa pacijentom.

Postoperativni tretman

Posle intervencije na tretirano mesto stavljaju se hladne obloge kako bi se smanjila pojava otoka. Modrice i otečenost kapaka traju jednu do dve nedelje. Moguće je i pojačano suzenje očiju kod osetljivih osoba. Konaci se skidaju osmog dana od operacije. Posle toga pacijent je slobodan da se vrati svojim dnevnim aktivnostima.
Kako bi se smanjile neželjene posledice, veoma je važna lokalna nega i praćenje saveta lekara.

Koje su potencijalne komplikacije?

Komplikacije su veoma retke kod ove vrste intervencija. Ukoliko do njih dođe, najčešće su u pitanju prolazni otoci sa modricama, infekcija, izvrtanje donjeg kapka, nemogućnost potpunog zatvaranja kapka ili vidljivi ožiljci.