Stomak

Abdominoplastika je hirurška procedura kojom se vrši uklanjanje viška kože i potkožnog masnog tkiva sa stomaka, uz zatezanje trbušne muskulature.
Ova operacija nije hirurški tretman gojaznosti. Pacijenti sa viškom kilograma bi trebali da odlože sve hirurške procedure oblikovanja tela dok ne dođu na željenu kilažu koju mogu da održavaju. Prihvatljive su blage oscilacije u težini, u opsegu od par kilograma.

Operativna tehnika i eventualne dodatne procedure se kreiraju individualno za svakog pacijenta. Zato je važno da se već na prvom pregledu tačno odredi nekoliko stvari:
koliki je višak kože i potkožnog masnog tkiva, da se registruje potencijalno postojanje labavosti mišića trbušnog zida i pupčanih i/ili ventralnih kila,
utvrđivanje potrebe dodatnih procedura liposukcije i transfera masti.
Zatezanje kože stomaka može da se izvede kao samostalna operacija ili zajedno sa nekom drugom elektivnom intervencijom, najčešće liposukcijom i zatezanjem kože drugih delova tela.

Pre i posle

Ko su kandidati za hirurško zatezanje kože stomaka?

Za ovu operaciju odlučuju se osobe oba pola koje imaju opušten stomak, na kome ima viška kože i/ili masnog tkiva. To su i osobe koje imaju strije ili ožiljke na stomaku, kao i one kod kojih postoji opuštenost ili razdvojenost mišića trbušnog zida. Često su to pojave nastale posle trudnoće ili izraženog gubitka kilograma kod izuzetno gojaznih osoba.
Ovde je bitno istaći da zatezanje kože stomaka nema nikakvog uticaja na neke buduće trudnoće, ali zato trudnoća može da uzrokuje hiruršku reviziju prethodnog zatezanja.

TOK OPERACIJE

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema sledi posle detaljnog razgovora i pregleda hirurga. Ona obuhvata: neophodne laboratorijske analize, pregled interniste kardiologa, pregled anesteziologa.
Pacijentima se savetuje da prestanu sa uzimanjem lekova i suplemenata koji povećavaju rizik od krvarenja, kao što su salicilna kiselina, aspirin, aloe vera, ginko biloba, 10 dana pre operacije. S obzirom na to da je kod pušača veći rizik od otežanog zarastanja rana, savetuje im se da pre operacije smanje ili, što je još bolje, prestanu da puše.

Operacija

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Traje od dva do četiri sata i najčešće zahteva dva do tri noćenja pacijenta u našoj bolnici. Rez kod abdominoplastike postavljen je tako da bude prekriven donjim vešom. Dužina reza zavisi od stepena opuštenosti i količine viška kože koju je potrebno ukloniti. U toku operacije, koža i potkožno masno tkivo stomaka se odvajaju od mišića trbušnog zida do rebarnih lukova. Plastikom prednje trbušne muskulature i resekcijom viška kože i masnog tkiva se postižu nove lepe konture tela. Drenovi se uklanjaju nakon dva do tri dana.

Postoperativni tretman

Nakon operacije pacijentima se oblači kompresivni mider i postavljaju se u ležeći položaj sa savijenim nogama. Već u toku boravka u bolnici savetuju se lagane šetnje u blago savijenom položaju uz obavezno nošenje steznika. Time se vraćaju fiziološke pozicije i omogućava brže, lakše i bezbolnije zarstanje. Konci postavljeni u predelu glavnog reza se najčešće sami razgrađuju pa nije potrebno njihovo uklanjanje. Preostali konci sa pupka se skidaju otprilike 14 dana posle operacije.
Za povlačenje otoka i modrica, potrebno je dve do tri nedelje, te se krajnji rezultati mogu očekivati posle nekoliko nedelja. Intenzivne fizičke napore treba izbegavati od šest do osam nedelje posle operacije. Tkiva i trbušni mišići bi u tom periodu trebalo da postignu punu jačinu. Sazrevanje ožiljka do tanke linije može trajati i do dve godine.

Koje su potencijalne komplikacije?

Modrice i otok stomaka, posebno pubične regije, nomalne su pojave posle ove operacije i najčešće prolaze u posle dve nedelje. Otežano zarastanje rane može da se javi kod određenog broja pacijenata, a naročito kod pušača i dijabetičara.
Krvarenje, infekcija, serom, prolazna ili trajna promena osetljivosti kože stomaka su retke komplikacije koje se mogu javiti. O njima će vas hirurg detaljno obavestiti na samom pregledu.