Operacija donjih kapaka

Korekcija očnih kapaka je hiruška procedura (blefaroplastika) uklanjanja viška kože i mišića sa donjih kapaka. Intervencija uključuje uklanjanje ili preraspodelu orbitalnih masnih jastučića. Cilj operacije je pobošanje stanja istanjene i olabavljenje kože na donjim kapcima kao I smanjenje izgleda umornog lica pacijenta.
Operacija donjih kapaka se može obaviti pojedinačno ili zajedno sa operacijom gonjih kapaka, ukoliko postoji potreba. Ova procedura se može obaviti i sa intervencijom zatezanja lica.

Pre i posle

Ko su kandidati za hirušku intervenciju očnih kapaka?

Najčešće su kandidati za ovu vrstu intervencije starije osobe i to podjednako i žene i muškarci. U velikom broju slučajeva umoran izgled I vrećice ispod očiju se mogu  rešiti jednom intervencijom naših hirurga. Operacijom se znatno poboljšava i funkcionalno i estetsko stanje ovog dela lica.

TOK OPERACIJE

Preoperativna priprema

Preoperativna prirema pacijenata zavisi od toga da li se radi korekcija gornjih kapaka, gornjih i donjih ili je uključena još neka prateća intervencija vezana za estetske ili funkcionalne potrebe pacijenta. U zavisnosti od situacije, uz detaljan pregled anestezionoga i interniste, lekar se odlučuje vrstu anestezije.

Pacijentima se savetuje da 10 dana pre operacije prestanu da koriste sve lekove i suplemente koji povećavaju rizik od krvarenja, kao što su: aspirin, salicilna kiselina, aloe vera, ginko biloba. Preoperativna priprema sledi posle detaljnog razgovora i pregleda hirurga I obuhvata neophodne laboratorijske analize,
pregled interniste kardiologa kao I pregled anesteziologa.

Operacija

Po primeni dogovorenog anestetika, hirurg pravi rez koji zarastanjem u ožiljak upada u postojeću boru i postaje neprimetan. Na donjem kapku rez se nalazi ispod ruba trepavice. Posle uklanjanja viška kože i preraspodele masnoće iz tog dela lica, dobija se efekat punoće i mladalačkog izgleda. U pojedinim situacijama, kada je u pitanju korekcija izvrnutog donjeg kapka, ili se radi operativni zahvat na prethodno operisanom kapku, neophodno je da se prilikom intervencije kapak zatvori, postavljanjem specijalnog šava.
Svakom pacijentu se pristupa indidividualno, a o detaljima pacijenti se informišu na samom pregledu. Operacije traje oko jedan sat I radi se u opštoj anesteziji.

Postoperativni tretman

Posle intervencije na tretirano mesto stavljaju se hladne obloge kako bi se smanjila pojava otoka. Modrice i otečenost kapaka traju jednu do dve nedelje. Moguće je i pojačano suzenje očiju kod osetljivih osoba. Konaci se skidaju osmog dana od operacije. Posle toga pacijent je slobodan da se vrati svojim dnevnim aktivnostima.
Kako bi se smanjile neželjene posledice, veoma je važna lokalna nega i praćenje saveta lekara.

Koje su potencijalne komplikacije?

Komplikacije su veoma retke kod ove vrste intervencija. Ukoliko do njih dođe, najčešće su u pitanju prolazni otoci sa modricama, infekcija, izvrtanje donjeg kapka, nemogućnost potpunog zatvaranja kapka ili vidljivi ožiljci.