Smanjenje grudi

Kod osoba koje imaju uvećano žlezdano i masno tkivo dojki mogu da nastanu izražene tegobe koje uključuju bolove u leđima, vratu, ramenima ili pak iritaciju kože u predelu ispod grudi, donosno delovima grudnjaka. Smanjenje (redukcija) dojki se najčešće izvodi kako bi se osobe upravo oslobodile ovih simptoma, a ređe usled samog estetskog izgleda grudi.

Ko su kandidati za hiruršku korekciju?

Najbolji kandidati za ovu operaciju su pacijentkinje koje su psihološki dovoljno zrele da razumeju kompletnu proceduru i imaju realna očekivanja u pogledu rezultata. Optimalni kandidati za smanjenje grudi su one osobe koje imaju nesrazmerno velike grudi u odnosu na svoje telo, koje su teške, nisko pozicionirane i često izazivaju neke od pomenutih tegoba. Kod pacijentkinja koje planiraju da rađaju ovom operacijom može da se smanji mogućnost samog dojenja.

Kako se određuju idealna tehnika i pristup?

Postoje mnogobrojne  hirurške tehnike koje se koriste u cilju smanjivanja i reoblikovanja ženske dojke. Na odabir hirurške intervencije utiču sam oblik i veličina dojki, oblik i pozicija bradavice, kvalitet kože, potkožnog masnog i žlezdanog tkiva dojke, dimenzije grudnog koša, visina, težina i drugi lokalni faktori, kao i opšte stanje pacijenta.

Najčešće se primenjuju planirani rezovi oko bradavice i vertikalno ( ključaonica) ili oko bradavice, vertikalno i horizontalno ( inverted T).

Katkad je potrebno da se smanjenje grudi kombinuje sa nekom dodatnom intervencijom kao što je liposukcija ( u cilju smanjenja masnog tkiva dojki ili okolnih lipodistrofičnih regija) ili postavljanje proteza (u cilju boljeg  podizanja i reoblikovanja dojki).

Važno je da na prvom pregledu hirurga iznesete Vaše želje i očekivanja u vezi rezultata, kako bi Vam hirurg predložio za Vas najbolju tehniku.

Tok operacije

Preoperativna priprema

Nakon pregleda hirurga i dogovorenog plana operacije pacijenti prolaze kroz preoperativnu pripremu koja podrazumeva pregled interniste kardiologa, anesteziologa, laboratorijske analize, obavezan ultrazvuk dojki i ukoliko se proceni da je neophodno i mamografiju. Ukoliko želite dodatno da mršavite najbolje je da prvo stabilizujete željenu kilažu kako bismo stekli jasan uvid i u samo masno tkivo dojke.
Kada se potvrdi da je pacijent dobrog opšteg stanja i ima sve nalaze uredne pristupamo operaciji.

Operacija

Operacija se izvodi u uslovima opšte anestezije i zahteva postoperativno noćenje u našoj bolnici u trajanju od jednog dana.
Ovom operacijom smanjuju se najčešće središnji i donji polovi dojke, uz mogućnost smanjenja i podizanja samih bradavica. Ukoliko je potrebno uklonjeno tkivo se šalje na patohistološki pregled.

Ukoliko se proceni da je neophodno moguće je postavljanje drenova u dojkama koji se drže u proseku 3-5 dana. Na operaciji se oblači poseban medicinski kompresivni grudnjak koji se nosi najčešće dve nedelje nakon operacije.

Postoperativni tretman

Pacijenti se istog dana po operaciji mobilišu i edukuju kako da sami ustanu i kreću se.
Postoperativni oporavak je individualan i zavisi od vrste operativnog zahvata. Većina pacijenata se već nakon sedam dana do dve nedelje po operaciji vraća svakodnevnim obavezama. Fizička aktivnost ne sme da se upražnjava minimum 4 nedelja nakon operacije.
U našoj ustanovi se u većini slučajeva rane šiju koncima koji se resorbuju tako da nema potrebe za njihovim uklanjanjem. Mesec dana nakon operacije skidaju se specijalne tračice koje pospešuju normalno formiranje ožiljka. Tada se ujedno savetuje i početak nege ožiljaka adekvatnim kremama za njihovo ublažavanje.

Koje su potencijalne komplikacije?

Svaka hirurška procedura uključuje određene rizike i veoma je važno da razumete svaki od potencijalnih rizika koje ova operacija nosi, a kojima će Vas hirurg na prvom pregledu obavestiti. Krvarenje, infekcija, promena osetljivosti bradavice i kože, neadekvatni ožiljci, otvrdnuće tkiva dojke, kao i druge komplikacije nisu česta pojava nakon ove operacija.. Česta je pojava blage asimetrije  u vidu različite veličine i oblika same dojke i bradavica jer faktori kao što su kvalitet kože, masno tkivo, anatomija koštanih struktura, tonus mišića i dr. prave prirodnu asimetriju tela koja postoji i pre same operacije.
Vremenom usled starenja, gubitka ili dobitka kilaže i lokalizovanog tkiva, trudnoće i drugih okolnosti nevezanih od operacije korigovanja grudi, moguće su posledične izmene oblika i pozicije grudi kada se očekuje  normalno spuštanje tkiva dojke

service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
Pre
Posle
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
service_ba_1 service_ba_2
Pre
Posle